نوزاد تا 6 ماه

کودک شما بازی کردن در حمام را دوست دارد، او افزایش تمرکز خود را با صرف وقت بیشتر برای بررسی اشیا نشان می‌دهد. در آینه به خود لبخند می‌زند، سرش را به جهت صدا می‌چرخاند و دست و پایش را برای جلب توجه تکان می‌دهد و همچنین شیشه شیر خودش را نوازش می‌کند.

??چگونه می‌توانید کمک بکنید

?برای اینکه کودک بیاموزد به خواست‌هایش پاسخ داده می‌شود و شما مُبلغ امن کمک و آسایش او هستید، هنگامی که سعی می‌کند توجهتان را جلب کند با صدا، چرخاندن بدنتان، ایجاد ارتباط چشمی و حرکت کردن به طرف او به نیازش پاسخ دهید.
?همه افراد غریبه را به کودکتان معرفی کنید.
?نام او را صدا بزنید.
?تا می‌توانید با او بازی کنید

?«دالی کردن»و «این میگه بریم دزدی» بازی‌هایی هستند که کودک از آنها لذت می‌برد تا می‌توانید همراه با کودکتان بخندید.

میل طبیعی و تشخیص کودک بهترین راهنمای ماست. آنان کم کم یاد می گیرند با دوستان و همسالان خود همبازی شوند؛ بنابراین، نیازی به تأکید و تشویق های بیرونی نیست تا زودتر از موعد بچه های دیگر همبازی شود.

کودک را وادار نکنید که با خواهر و برادر کوچک تر خود همبازی شود؛ زیرا آنان برای بازی کوچک هستند، در صورتی که کودک اگر با همسالان یا بزرگتر از خود بازی کند، هم با علاقه بازی می کند و هم در تعاملی مشترک چیزی یاد می گیرد.
?نکته ی دیگر این که، کودک بزرگتر باید همیشه ملاحظه ی کودک کوچکتر را بکند و رفتاری عاقلانه در پیش بگیرد (در صورتی که خودش هنوز بچه است و باید بچگی کند) و کودک کوچکتر نیز، احتمالاً به علت آنکه قادر به انجام دادن همه ی اعمال و رفتار کودک بزرگ تر نیست، دچار شکست می شود؛ که از نظر روحی و روانی به سود او نیست.
?از این رو، در عین حال که اوقاتی با همدیگر بازی می کنند، زمینه هایی نیز برای بازی با همسالان فراهم شود. حالت توجه این است که هر اندازه خواهران و برادران را به بازی با یکدیگر وادار نکنیم، آنان، مشخصاً، بیشتر با هم بازی خواهند کرد.