12 تا 18 ماه

کودک شما بوسیدن را خوب می‌فهمد و دانسته مجموعه در حال گسترشی از احساس‌های مختلف را نمایش می‌دهد.
او می‌تواند عروسک را بلند کند، آن را به شما بدهد، رهایش کند، او دو یا سه کلمه با معنی به زبان می‌آورد و شاید چیزی را در کتاب بشناسد و به آن اشاره کند درباره آن پرسش‌هایی می‌کند.

?? چگونه می‌توانید کمک کنید

?برای تحریک قوه تخیل و تشکیل مفاهیم انتزاعی در ذهن کودک داستان‌های کوتاه برای او بخوانید.
?ابراز محبت او را تشویق کنید بخواهید عروسک را نوازش کند، مامان را ببوسد و بابا را در آغوش بگیرد.
?کارهای خود را همراه با نشان دادن به او شرح دهید. مثل پوشیدن جوراب‌ها و در آوردن بلوز.
? داستان‌های ساده بخوانید

?داستان‌های مربوط به حیوانات مادر و بچه‌هایشان برای کودک لذت‌بخش است و آنها را با صدای جانوران آشنا می‌کند

میل طبیعی و تشخیص کودک بهترین راهنمای ماست. آنان کم کم یاد می گیرند با دوستان و همسالان خود همبازی شوند؛ بنابراین، نیازی به تأکید و تشویق های بیرونی نیست تا زودتر از موعد بچه های دیگر همبازی شود.

کودک را وادار نکنید که با خواهر و برادر کوچک تر خود همبازی شود؛ زیرا آنان برای بازی کوچک هستند، در صورتی که کودک اگر با همسالان یا بزرگتر از خود بازی کند، هم با علاقه بازی می کند و هم در تعاملی مشترک چیزی یاد می گیرد.
?نکته ی دیگر این که، کودک بزرگتر باید همیشه ملاحظه ی کودک کوچکتر را بکند و رفتاری عاقلانه در پیش بگیرد (در صورتی که خودش هنوز بچه است و باید بچگی کند) و کودک کوچکتر نیز، احتمالاً به علت آنکه قادر به انجام دادن همه ی اعمال و رفتار کودک بزرگ تر نیست، دچار شکست می شود؛ که از نظر روحی و روانی به سود او نیست.
?از این رو، در عین حال که اوقاتی با همدیگر بازی می کنند، زمینه هایی نیز برای بازی با همسالان فراهم شود. حالت توجه این است که هر اندازه خواهران و برادران را به بازی با یکدیگر وادار نکنیم، آنان، مشخصاً، بیشتر با هم بازی خواهند کرد.

همانطوری که فرزند تان مستقل تر می شود ،خطر آسیب دیدگی نیز افزایش می یابد. برای حفظ فرزندتان از خطرات احتمالی راهکارهای ذیل پیشنهاد می شود:
?با دقت خانه و محوطه اطراف آن را بررسی کنید و چیزهایی که می تواند برای کودکتان خطرناک باشد را شناسایی کنید.
?از نزدیک فرزندتان را در زمین بازی نظاره کنید.
?وقتی فرزندتان در حال دوچرخه یا سه چرخه سواری است از کلاه ایمنی برای محافظت از سرش استفاده کنید.
?از صندلی مخصوص کودک برای سوارکردن فرزندتان درخودروی شخصی استفاده کنید و حتما با احتیاط بیشتری برانید.