7 تا 12 ماه

کودک شما حرف می‌زند صداهای مفهوم زیادی می‌گوید او نام خود را می‌داند، دستش برای اینکه آمدن در آغوشتان دراز می‌کند و استقلالش را با تلاش برای اینکه غذا بخورد، نشان می‌دهد. او کارهای ساده را تقلید می‌کند و هر کاری را می‌بیند، منتظر تکرار آن می‌ماند.

?? چگونه می‌توانید کمک کنید

?تصویر کودکتان را در آینه به او نشان دهید نامش را صدا بزنید تا تصویری از خود به دست آورد. تأکید کنید که «اون مریمه اون تویی» برای نشان دادن پاسخ منفی بگویید، نه.
تمام صداهایی را که کودک شما تولید می‌کند مانند «با»، «دا»، «کا» تکرار کنید.
با دادن غذاهای انگشتی به او به مستقل غذا خوردن تشویقش کنید.
حس خودآگاهی او را تقویت کنید

?تصویر کودکتان را در آینه به او نشان دهید و با اشاره به تصویر نام او را با صدای بلند صدا بزنید، این کار را بارها تکرار کنید.

میل طبیعی و تشخیص کودک بهترین راهنمای ماست. آنان کم کم یاد می گیرند با دوستان و همسالان خود همبازی شوند؛ بنابراین، نیازی به تأکید و تشویق های بیرونی نیست تا زودتر از موعد بچه های دیگر همبازی شود.

کودک را وادار نکنید که با خواهر و برادر کوچک تر خود همبازی شود؛ زیرا آنان برای بازی کوچک هستند، در صورتی که کودک اگر با همسالان یا بزرگتر از خود بازی کند، هم با علاقه بازی می کند و هم در تعاملی مشترک چیزی یاد می گیرد.
?نکته ی دیگر این که، کودک بزرگتر باید همیشه ملاحظه ی کودک کوچکتر را بکند و رفتاری عاقلانه در پیش بگیرد (در صورتی که خودش هنوز بچه است و باید بچگی کند) و کودک کوچکتر نیز، احتمالاً به علت آنکه قادر به انجام دادن همه ی اعمال و رفتار کودک بزرگ تر نیست، دچار شکست می شود؛ که از نظر روحی و روانی به سود او نیست.
?از این رو، در عین حال که اوقاتی با همدیگر بازی می کنند، زمینه هایی نیز برای بازی با همسالان فراهم شود. حالت توجه این است که هر اندازه خواهران و برادران را به بازی با یکدیگر وادار نکنیم، آنان، مشخصاً، بیشتر با هم بازی خواهند کرد.